Disclaimer

Eigenaar van deze Website

curaVer GmbH
Mellingerstrasse 2A
CH-5400 Baden

Tel. +41 (0)56 406 04 30
Fax +41 (0)56 406 04 35
info@curaver.com

Aansprakelijkheidsbeperking:

Hoewel elke inspanning werd geleverd om te verzekeren dat de informatie op deze website correct en up-to-date is, zijn we niet verantwoordelijk, noch wettelijk noch in welke andere aard ook, voor eventuele fouten of weglatingen. De inhoud van deze website is uitsluitend bestemd als algemene informatie en is niet bedoeld als wettelijk of enig ander professioneel advies, of als bindende offerte.

Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor eventuele verliezen die zouden het gevolg zijn van informatie verstrekt via deze website, en we geven geen garanties, expliciet noch impliciet, betreffende de beschikbaarheid van enig product of dienst in enig land vermeld op deze website.

Klachten omtrent aansprakelijkheid betreffende schade veroorzaakt door het gebruik van informatie verstrekt via deze website, met inbegrip van onvolledige of foutieve informatie, worden als dusdanig verworpen.

Webdesign

würmlibicker gmbh, Bahnhofstrasse 7, 5400 Baden, www.wuermlibicker.ch

curaVer GmbH
Patrick Vergult
Mellingerstrasse 2A
CH-5400 Baden

Tel. +41 (0)56 406 04 30
Fax +41 (0)56 406 04 35
info@curaver.com

SWITZERLAND
AN EXCEPTIONALLY
ATTRACTIVE
BUSINESS LOCATION

 

Verhuizen naar Zwitserland